Podjela ...
 Vrtići

 Opća nastavna sredstva

 Razredna nastava

 Fizika

 Hemija

 Biologija

 Matematika

 Historija

 Geografija

 Strani jezik

 Muzičko

 Sportska oprema i dvorane

 Školski i laboratorijski namještaj

 Biblioteke

 Ostalo

Razredna nastava učila i didaktička pomagala

1 Abeceda, štampana slova plastična – magnetna, 236 slova i znakova
2 Priče, zidne slike: Palčić,Crvenkapica,Od barice do kapljice
3 Azbuka, štampana slova plastična – magnetna, 142 slova i znaka
4 Azbuka, pisana slova plastična – magnetna, 60 slova i znaka
5 Abeceda , slovarica zidna sa džepovima latinica i čirilica
6 Abeceda plakat
7 Računaljka švedska
8 Kalendar prirode slikovni 1/4, zidni posteri
9 Kalendar orirode ¼, kaširani
10 Frula, plastična
11 Limeni duvački instrumenti 1/5, zidne slike sa audio kasetama i uputstvom
12 Gudački instrumenti 1/4, zidne slike sa audio kasetama i uputstvom,kaširane
13 Tržački instrumenti 1/4, zidne slike sa audio kasetama i uputstvom,kaširane
14 Sat drveni-mjere za vrijeme, demonstracioni
15 Sat ( veliki ) plastični-mjere za vrijeme, demonstracioni
16 Sat ( mali ) plastični, demonstracioni
17 Antički čup za sastavljanje – izazov za mlade arheologe
18 Matematika za niže razrede na magnetnoj ploči, mata
19 Matematika I-zidne slike, komplet
20 Matematika II-zidne slike, komplet
21 Matematika III-zidne slike, komplet
22 Matematika IV-zidne slike, komplet
23 Tabla magnetna zelena-mala na stativu-samostojeća,dvostrana
23 Računaljka ruska-poziciona
24 Zimski sportovi, grafofolije
25 Samozaštita od požara, dijapozitivi sa audio kasetama

24 Pomično računalo - MATA
25 Mi sliku vi priču, zidne slike
26 Likovno obrazovanje od I do IV razreda, dijapozitvi
27 Muzika na kartama sa CD-om
28 Sintesajzer, Casio, digitalni, dječiji
29 Sintesajzer, XTS – 373,B, dječiji


50599
RAZLIČITI OBLICI /60 kom.3 boje, 5 oblika,
2 veličine i 2 debljine.
Idealan materijal za razvijanje sposobnosti razvrstavanja po veličini, debljini,
boji i obliku.
Nudi uvod u logičke aktivnosti.

85031
KRUG I DIJELOVI KRUGA /60 kom.
Jednostavan način za razumijevanje razlomaka

85188
SLAGALICA
Drvene kocke veličine 2〖cm〗^3 , različitih boja, za građenje kula i drugih elemenata. Stimuliše kod djece osjećaj za prostor.

85851
UGAONO OGLEDALO
Učenici ispred ogledala postavljaju razne oblike, u ogledalu se reflektuje slika i stvara trodimenzionalni lik.
Učenici spoznaju pojmove refleksije i odraza.

863
GEOMETRIJSKO OGLEDALO
Površina /od obojenog pleksiglasa/ djeluje kao ogledalo,kroz koje se vidi i reflektuje slika nacrtana ispred, pa se slika iza ogledala precrta.
Učenici se upoznaju sa pojmom simetrije.

2977
KUBNI DECIMETAR
Kubni decimetar je sastavljen od kubnih centimetara..., učenici od dijelova sastavljaju kubni decimetar.

85511
KUBNI METAR
Set od 12 šipki od 100 cm i 8 veznih dijelova, učenicima demonstrira stvarnu veličinu

85381
DECIMALNI SISTEM, 3-D, magnetni
Uz ovaj set učenici lakše razumiju decimalne brojeve.
Demonstracijski set nudi mogućnost da sudjeluje cijeli razred- trodimenzionalni oblici i različite boje.

85739
RAČUNALJKA DO 20
Dužina:81 cm, može se postaviti na klupu ili objesiti na tablu

85068
RAČUNALJKA DO 100
Dužina 145 cm, može se postaviti na klupu ili objesiti na tablu.Zbog svoje veličine je vidljiva svim učenicima – sabiranje i oduzimanje je razumljivije.

2467
BALANS/RAVNOTEŽA U MATEMATICI, velika
Vel.65,5 cm x 22 cm. Učenici pomoću balansa uče sabiranje i oduzimanje, množenje i djeljenje.

2280
BALANS/RAVNOTEŽA U MATEMATICI, mala
Vel.33cm x 11cm. Učenicima kroz igru, jednostavno demonstrira sabiranje i oduzimanje, tačnim rješenjem zadatka shvate i šta je ravnoteža; korištenjem ratličitih brojeva mogu doći do istog rezultata...

85738
RAČUNANJE pomoću žetona, SET
Set sadrži plavo – crvene žetone i simbole računskih operacija (magnetne) i magnetne trake sa brojevima od 1 – 10 i od 11 – 20. Djeca na jednostavan i razumljiv način nauče osnovne računske operacije.

86145
BROJČANA TABLA
Tabla ima 100 brojeva i sa magnetnim žetonima ili sa
krugovima učenici označavaju brojeve, određuju parne, neparne brojeve, računaju...
Set sadrži tablu vel. 60x60 cm, 20 krugića i 20 dvobojnih žetona.

85160
MAGNETNA TABLA DO 100
Velika mreža 10x10 na koju se mogu staviti pločice sa brojevima. Pločice se mogu okretati; svaka ima isti broj na obje strane u drugoj boji, tako da se mogu praviti uzorci. (parni, neparni brojevi).
Mreža se može zakačiti za tablu tako da je može vidjeti cijeli razred. Učenici lakše savladavaju računanje.

2034
RAZLOMCI
Kodirane plastične pločice u boji dozvoljavaju učenicima da manipuliraju sa dijelovima cjelote i da vide kakav je međusobni odnos. 51 proporcionalnih dijelova predstavljaju jednu cjelinu i dijelove razlomaka do 1/12, koji se nalaze na plastičnoj ploči.Dužina 20 cm.

86403
KRUG – DIJELOVI KRUGA
Set sadrži 9 krugova podijeljenih na 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10,1/12 i 1/1 pakovano u plastičnoj vreči.
Dijelovi kruga su magnetizirani, promjera 20 cm, tako da se mogu postavljati na tablu da ih vide svi učenici.

85010
BROJČANA TRAKA DO 20
Magnetna traka koja se postavi na magnetnu tablu, dužine 100 cm, a širine 12 cm. Podijeljena je na 20polja; naizmjenično 5 bijelih i 5 crvenih. Brojevi se upisuju vodenim markerom koji se može obrisati. Mogu se izvoditi matematičke operacije do 20.

85019
BROJČANA TRAKA DO 100
Magnetna traka koja se postavi na magnetnu tablu, dužine 200 cm, a širine 12 cm. Podijeljena je na 100polja; naizmjenično 10 bijelih i 10 crvenih. Brojevi se upisuju vodenim markerom koji se može obrisati. Mogu se izvoditi matematičke operacije do 100. Marker je uključen.

50993
DIJELOVI HRANE
Učenici upotrebljavaju hranu kod različitih aktivnosti za upoređivanje razlomaka. Učenici demonstriraju njihovo razumijevanje razlomaka 1/2, 1/3,1/4, 1/5 sa prepoznavanjem, upoređivanjem i predstavljanjem tih brojeva.
Elementi su od drveta i nalaze se u drvenoj kutiji.

2619
SAT, MAGNETNI, demonstracioni, vel. 41 cm
Magnetima se može postaviti na tablu, zbog velikih brojeva je vidljiv svim učenicima

2028
GEOMETRIJSKA TIJELA 1/19, DRVENA
Set sadrži 19 različitih geometrijskih tijela


89022
GEOMETRIJSKA TIJELA 1/12, DRVENA
Set sadrži 12 različitih geometrijskih tijela

85662
GEOMETRIJSKA TIJELA 1/8, PLASTIČNA - VOLUMEN SET

2632
GEOMETRIJSKA TIJELA 1/15, PLASTIČNA – VOLUMEN SET
Set sadrži 15 različitih geometrijski tijela sa otvorom za mjerenje zapremine

85439
MENZURE, GRADUIRANE, 1/7, PLASTIČNE
Set sadrži menzure od:1000ml,500ml,250ml,200ml,150ml,100ml i 50ml

85044
LITARSKE MJERE
Set sadrži 5 plastičnih posuda koje su graduirane

85269
VAGA SA DVA TASA, metalna
Idealna za učionicu. Demonstrira učenicima koncept ravnoteže, upoređuju masu sa različitim materijalaima...

2205
VAGA, VIŠEFUNKCIONALNA, plastična
Vaga ima dva plastična tasa od 1l, graduirani, sa poklopcem, tako da učenici mogu upoređivati volumen sa masom. Uz vagu su priloženi tegovi: metalni i plastični.

6529
PRIBOR ZA DISEKCIJU, 1/7
Inox

85753
TERMOMETAR 0-100℃

86176
DNA model
Plastični dijelovi, u bojama, mogućnost rastavljanja i sastavljanja.
Na stalku.
Visina cca 60 cm.

85797
MIKROPREPARATI 1/12
Set sadrži 12 slajdova sa 36 mikropreparata:
piće, plastika, sintetika, životinje, alge, vitamini, mikrofilm, medicina, prirodne tkanine, gljive, skakavac, povrće.

86181
UHO, plastični model 4x uvećan
Učenicima pruža mogućnost razumijevanja uha i njegove funkcije. Zbog svoje veličine je praktičan za rad u učionici
Vel.44x28x14 cm

86192
OKO, plastični model, 6x uvećano
Sastoji se iz 6 dijelova, na stalku.Detaljno su prikazani dijelovi oka
Vel.16X21 cm

86188
KOSTUR, MINI, plastični model, vel.80 cm
Plastični moel ljudskog kostura, učenici upoznaju dijelove i strukturu kostiju čovjeka

85138
TORZO, MINI, plastični model
Vel.50 cm, 11 dijelova
Veoma lijepa prezentacija ljudskog tijela i njegovih organa. Organi se mogu vaditi tako da učenici upoznaju organe i mjesto gdje se nalaze u organizmu.

2038
ZUBI – PRANJE ZUBA, SET
Vel.24x19x14
Set je namjenjen demonstraciji usne higijene, učenicima se na ovom modelu može praktično pokazati pravilno pranje zuba i održavanje usne higijene. Uz model vilice je priložena i velika četkica za pranje zuba/vel.33 cm

85143
LUPA, DVOJNA
Uvečanje 2x i 4x
Lupa se nalazi na posudi u koju učenici stave predmet posmatrnja i bezbjedno ga mogu posmatrati. Ako u posudu stave živu životinjicu/neku bubu i sl./postoje male rupice da može disati, a učenici su zaštičeni od ugriza.

6573
LUPA, MIKROSKOP
Učenici mogu u posudu staviti male predmete ili insekte i bezbjedno ih posmatrati.
9923
LUPA, NA STALKU

9927
PRIRODA I
Pribor za istraživanje.
Zbirka sadrži pribor za istraživanje u potocima, ribnjacima sa uputstvom

85801
PRIRODA II
Pribor za istraživanje
Zbirka sadrži pribor za istraživanje u prirodi

85614
MAGNETIZAM, ZBIRKA
Zbirka sadrži veliki potkovičasti magnet i višebojne magnete različitih oblika. Učenici se uz igru upoznaju sa magnetizmom.

85141
MAGNETIZAM - OTKRIVANJE
Učenici se susreću sa prvim principima magnetizma- privlačenjem i odbijanjem.

85595
ELEKTROMAGNET, demonstracija
Model elektromagneta je u prozirnom potkovičastom magnetu u kojem se vide sve komponente, pritiskom na prekidač stvaraju elektromagnetni krug i privlače metalne predmete, isključivanjem el.kruga, predmeti se oslobađaju magnetizma.

85597
ELEKTRIKA I MAGNETIZAM, ZBIRKA
Zbirka za istraživanje veze između elektrike i magnetizma – može se izvoditi preko 36 vježbi iz elektromagnetizma

85594
MAGNET, POTKOVIČASTI
Vel 12 cm
Potkovičasti plastični nosač magneta je idealan za demonstaciju magnetizma

85593
MAGNET, POTKOVIČASTI, vel.
Vel.20 cm
Potkovičasti plastični nosač magneta svojom veličinom i živim bojama učenicima demonstrira snagu magnetizma

86078
MAGNETNA IGLA
Veoma korisna za učenje magnetnih čuda, kao što su upotreba kompasa, testiranje magnetnih polova iotkrivanje smjera električnog toka.
Magnetna metalna igla je duga 7,5 cm na metalnom stalku. Priložen je i radni list.

77656
MAGNETIĆI, 20 mm, okrugli-1/20
Set magneta u 4 boje za pridržavanje na mag. tabli ili ploči

85479
ELEKTRICITET I, ZBIRKA
Zbirka sadrži 31 komponentu i jednostavna je za razumijevanje osnovnih principa električnog kruga. Svaki element se sa lakoćom postavi na osnovnu ploču, a po završenom eksperimentiranju se ponovo rastavi. Učenici na jednostavan i brz način upoznaju osnove elektrike.

85805
ELEKTRICITET II, ZBIRKA
Zbirka sadrži 43 komponente. Elementi su jednostavni za spajanje i razumijevanje električnog kruga. Izvor elektrike su baterije od 1,5 V, pa je rad učenika na ovim vježbama bezbjedan

86074
GENERATOR,demonstracija, ZBIRKA
Praktično napravljena zbirka za sastavljanje generatora i razumijevanje snage vode i zraka. Učenici upoznaju princip rada vodenog generatora.

51422
VODENI MLIN,demonstracija, ZBIRKA
Kao i kod generatora učenici upoznaju princip rada vodenog mlina. Zbirka je jednostavna za sastavljanje i razumijevanje principa rada mlina.

81893
ELEKTRONIKA, ZBIRKA
Zbirka sadrži 42 komponente za više od 350 eksperimenata. Rad učenika je bezbjedan jer je električni izvor baterija od 1,5V.

51412
MIJEŠANJE BOJA – ZBIRKA
Dizajniran za pomoč učenicima kod razumijevanja osnova, temelja miješanja boja. Učenici eksperimentiraju sa mješanjem obojene boje. Upotrebljavaju osnovne boje kao što su žuta, crvena, plava za pravljenje drugih boja. Učenici plavi, crveni i žuti color puder stave u čašu sa vodom i sa kapaljkom dodaju obojenu vodu koju žele i miješaju boje u epruvetama.

50897
KECELJA
Plastična kecelja, nepropusna za vodu, za zaštitu odjeće kod upotrebe vodenih bojica. Naprednjem dijelu ima đep u koji se mogu staviti bojice i kistovi.

572
GEOMETRIJSKI PRIBOR ZA TABLU, 1/5
Plastični, vel. Od 44 – 50 cm, u koferu, jednostavan za prenos

295
GEOTROKUT
Hipotenuza 80 cm
307
LENJIR, plastični
Dužina 100 cm, graduiran na cm i dm

450
ŠESTAR, plastični
Vel 45 cm

420
ŠESTAR, plastični sa magnetima
Sa magnetima za mag. tablu. Vel 45 cm

911
GEOTABLA A, dvostrana
Vel. 22,5 cm
Na jednoj strani se nalazi 121 kukica, pomoću kojih učenici sa gumicama prave razne geometrijske likove, a na drugoj strani se nalazi 137 kukica za spajanje sa gumicama i učenici praktično spoznaju pojam izometrije.

881
GEOTABLA E
Vel.22,5 cm
Providna tabla sa 121 kukicom. Prednja strana je ista kao kod table A

816
GEOTABLA D
Vel.22,5 cm
Providna tabla sa 137 kukica, demonstrira pojam izometrije

912
GEOTABLA B, dvostrana
Vel. 15 cm
Na jednoj strani je 25 kukica i učenici pomoću gumica prave različite geometrijske oblike, mogu upoređivati stranice, uglove i spoznaju pojam simetrije.
Na drugoj strani su kukice u krugu i učenici mogu spoznati osobine kruga. Razlomci su im, takođe, razumljiviji.

895
GEOTABLA F
Vel.15 cm
Providna tabla sa 25 kukica, na kojoj učenici sa gumicama prave različite geometrijske oblike, mogu upoređivati stranice, uglove i spoznaju pojam simetrije.

882
GEOTABLA G
Vel.15 cm
25 kukica je u krugu i učenici mogu spoznati osobine kruga. Razlomci su im, takođe, razumljiviji.

85069+85074
SLIJEPA KARTA EVROPE I SVIJETA
Plastificirane ploče na kojima su nacrtane države i kontinenti, samo njihovi obrisi, a učenici treba da imenuje države, rijeke planine i označe ih.U kompletu je i olovka koja se lagano briše, tako da se slijepa karta može opet koristiti.

48025
INDUKCIONI GLOBUS
Globus za pisanje ima bijelu podlogu sa ucrtanim državama. Globus se opet i opet može upotrebljavati, jer se markeri brišu(uključeni su) za provjeru učeničkih znanja iz geografije.

85800
SUNČEV SISTEM
Model sunčevog sistema se okreče pomoču baterija. Prikazuje Sunce i 9 planeta u razmjernoj veličini i udaljenosti jedne od druge.Baterije nisu uključene.

9997
KOMPAS ZA GEOGRAFSKE KARTE I MAPE
Postavljanjem na kartu učenici mogu odrediti na kojem stepenu se nalazi neki grad ili mjesto. Kompas je promjera 55 mm, veličine 90 X 65 mm.

8319
ORFOV INSTRUMENTARIJ
Sadrži 19 instrumenata i 4 udaraljke, u torbi, praktičan za prenos

3514
VIJAČE
Različitih boja, dužine 2,43 – 2,73 m, sa drškom, za slobodne aktivnosti i fizički odgoj.

50691
KOMPLET ZA RAZGIBAVANJE
Komplet se nalazi u torbi i jednostavan je za prenos, tako da se učenici mogu razgibavati u učionici i na igralištu, odnosno u fiskulturnoj sali.


O nama Učila i oprema Lager lista Po narudžbi Galerija Partneri Referenca Novosti Kontakti

Copyright © 2007 www.dizajn.ba. All rights reserved.